København mangler nye aflastningsfamilier

Hvert år har omkring 100 københavnske børn og deres forældre brug for at få en ekstra familie eller en ekstra stabil voksen - en såkaldt 'aflastningsfamilie', som børnene kan besøge hver anden eller tredje weekend og måske en dag i løbet af ugen. Men lige nu mangler der i København og omegn aflastningsfamilier (aflastningsfar/-mor), som kan give børnene omsorg og tryghed. Som aflastning giver du og/eller din familie et barn muligheden for at være en del af dit/jeres familieliv og er med til at skabe et stabilt miljø omkring barnets udvikling. Det kræver overskud at være aflastningsfamilie, aflastningsfar eller -mor, men det er også givende at åbne sit hjem for et barn, der har brug for tryghed og omsorg i familiære rammer.

Hvad kræver det?

Det kræver ikke en bestemt uddannelse at blive godkendt som aflastningsfamilie, aflastningsfar eller -mor. Men der er alligevel nogle retningslinjer. Fx skal du/I være med til at støtte barnets skolegang og sikre sociale relationer. Find flere svar under 'ofte stillede spørgsmål' FAQ.

Sådan bliver du/I godkendt

Hvis du og/eller din familie ønsker at blive aflastningsfamilie, skal I kontakte det lokale socialtilsyn, som står for godkendelsen af aflastningsfamilier. Bor I i Region Hovedstaden, skal I søge om at blive godkendt på Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside ved at udfylde et ansøgningsskema. Når I er godkendt som aflastningsfamilie, vil jeres kontakt primært være med familieplejekonsulenter fra Familieplejen København i Københavns Kommune. Familieplejen sørger for at matche jer med et barn, der passer ind i jeres familie, rådgiver og superviserer jer og arrangerer temaaftener.

Søg om godkendelse hos Socialtilsyn Hovedstaden