Bliv aflastningsfamilie

Bliv aflastningsfamilie

Hvert år har omkring 100 københavnske børn og deres forældre brug for at få en ekstra familie eller en ekstra stabil voksen - en såkaldt 'aflastningsfamilie', som børnene kan besøge hver anden eller tredje weekend og måske en dag i løbet af ugen.

Som aflastning giver du og/eller din familie et barn muligheden for at være en del af dit/jeres familieliv og er med til at skabe et stabilt miljø omkring barnets udvikling. Det kræver overskud at være aflastningsfamilie, aflastningsfar eller -mor, men det er også givende at åbne sit hjem for et barn, der har brug for tryghed og omsorg i familiære rammer.

Københavns Kommunes logo